Home
About Us
IT Projects
Download
Screen Shots
Training & Courses
Publications
List of References
Clients
Personal Collection of Quotations
House of Thinking & Imagination

FAQ
Feedbacks


Search

Screen Shots

Sistem Pengurusan Sumber

Satu Sistem pengurusan Sumber / Sistem pengurusan Pusat Sumber yang lengkap dibangun menggunakan FileMaker Pro Developer edition. Ia adalah versi "Runtime" dimana ia tidak memerlukan perisian lain untuk dijalankan. Applikasi bernilai komersil ini boleh digunakan secara percuma oleh organisasi / individu bukan perniagaan seperti sekolah-sekolah, bilik bacaan , perpustakaan dan selainnya. (available on Mac & PC). Sistem ini berkonsepkan tunjuk dan klik sepenuhnya. Tambahan kepada sistem ini boleh dirunding. Untuk sebarang masalah sila hubingi saya, wan@um.edu.my / Tel 03-79675911 / Wan Ruzali Wan Daud, Pusat Asasi Sains, Universiti Malaya, 50603 Kuala Lumpur.

Adalah diharapkan sebahagian dari skrin shot berikut ini dapat memeberikan gambaran awal tentang perjalanan sistem ini.

Main Menu

Ini adalah skrin permulaan. Segala maklumat boleh dicapai bermula dari sini. Capaian kepada prosedur admin memerlukan admin key ia itu abc123

PrefencesStatistik ahli
Copyright © Menara Technology & Training 2004-2005.  All rights reserved.

Powered by Mac OS X Server