Home
About Us
IT Projects
Download
Screen Shots
Training & Courses
Publications
List of References
Clients
Personal Collection of Quotations
House of Thinking & Imagination

FAQ
Feedbacks


Search

Projects

Applikasi berasas web

Kami telah menghasilkan web applikasi untuk kegunaan Masjid Darul Ehsan. Subang Jaya. Sistem ini terdiri dari :

(1) modul pengurusan yang hanya boleh dicapai oleh pentadbir masjid. Buat masa kini modul yang dihasilkan terdiri dari pengurusan Kariah, pengurusan Khairat Kematian, pengurusan kepakaran, Aduan dan Cadangan, Direktori penceramah , Pengurusan pembekal, Pengeluaran resit (akan dinaik taraf kepada pengurusan Kewangan).

(2) Link untuk capaian kepada pelawat , kariah dan jemaah masjid yang ingin berurusan dengan masjid

Sistem Pengurusan Agen Stok

(Multilevel stockist management systems)
Sistem pengurusan Agen Stok dibangunkan untuk penggunaan Stokis Syarikat pemasaran herba Al Wahida Marketing Sdn Bhd. Barangan keluaran syarikat ini dikenali sebagai Produk HPA

Sistem Pengurusan Asrama

(Hostel management systems)
Sistem pengurusan Asrama ialah satu sistem pengurusan yang merangkumi keseluruhan pentadbiran kolej kediaman. Ia dihasil khas bagi memenuhi keperluan pentadbiran dari saat kemasukan penghuni sehingga ia keluar. Sila lihat skrin shot dan juga sila downloadkan sistem ini bagi mencuba.

Sistem Pusat Sumber - percuma - Screen shot | Download (Resourse centre systems)

Satu Sistem pengurusan Sumber / Sistem pengurusan Pusat Sumber yang lengkap dibangun menggunakan FileMaker Pro Developer edition. Ia adalah versi "Runtime" dimana ia tidak memerlukan perisian lain untuk dijalankan. Ia adalah fail exe. Applikasi bernilai komersil ini boleh digunakan secara percuma olen organisasi / individu bukan perniagaan. (available on Mac & PC). Sistem ini berkonsepkan tunjuk dan klik sepenuhnya. Download file PS.exe adalah self extractor yangakan dikembangkan kepada 25 files. (1 applikasi, 6 file data dan 18 file system ) . Sila mulakan dari fail Pusat_Sumber.exe dan password ialah "123"

Other projects
Radio Teksi
Laporan Kerosakan Online - JPPHB UM
Facilities Booking System
Masalah muat turun dan sebagainya sila hubungi saya (Having problem with download / Please contact us
Copyright © Menara Technology & Training 2004-2005.  All rights reserved.

Powered by Mac OS X Server