Home
About Us
IT Projects
Download
Screen Shots
Training & Courses
Publications
List of References
Clients
Personal Collection of Quotations
House of Thinking & Imagination

FAQ
Feedbacks


Search

Clients

FileMaker Solutions

List below is our major clients for the FileMaker Pro / IT related clients

Training Clients

Sepanjang 7 tahun di dalam bidang latihan dan pembelajaran, beliau telah memberi khidmat nasihat dan pembelajaran kepada ramai pegawai-pegawai awam, pelajar-pelajar universiti dan peserta-peserta kursus antarabangsa. Berikut ialah Organisasi-organisasi yang telah mendapatkan perkhidmatan beliau:

Kementerian Sumber Manusia
Jabatan Buruh
Jabatan Tenaga Rakyat
Kementerian Kesihatan
Jabatan Pathology Selangor
Kementerian Kerja Raya (Sumber Manusia) Jabatan Kerja Raya (Elektrikal) Jabatan Kerja Raya (Pakar)
Jabatan Kerja Raya (Ujikaji Bahan)
Jabatan Kerja Raya (Terengganu)
Kementerian Pelajaran (Ibu Pejabat)
Kementerian Pelajaran (Naziran)
Kementerian Pelajaran (Sumber)
Persatuan Guru-guru Selangor
Kementerian Pelajaran (Bahagian Sekolah-sekolah) Lembaga Akreditasi Negara
Sekolah Menengah Sri Pantai
Sekolah Menengah (Jalan Klang Lama)
Perpustakaan Negara
UNITAR
Universiti Kebangsaan Malaysia
Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia
Universiti Islam Antarbangsa
UiTM Melaka
Dewan Bahasa dan Pustaka
Kementerian Sains
MINT (Tenaga Atom)
MACRES
Jabatan Perikanan
Jabatan Pertanian
FAMA
MARDI
FELDA Ibu Pejabat
TLDM
Maktab Penjara
Jabatan Bomba dan Penyelamat
Maktab Angkatan Tentera
Maktab Pegawai Polis
Jabatan Audit Negera
Lembaga Hasil Dalam Negeri
Jabatan Laut
Institut Akauntan Negara
Pos Malaysia
Jabatan Landskap
Kementerian Pelancongan
Arkib Negara
Muzeum Negara Malaysia
CCM Sarawak (Institut Latihan Sarawak)
Agendi Dadah Kebangsaan (Perak)
Jabatan Kehakiman Syariah
Institut Kehakiman Latihan Malaysia (ILKAP)
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)
Pejabat Kemajuan Negeri Johor, Negeri Sembilan dan ICU Ibu Pejabat, Jabatan Perdana Menteri
PKNS
Pejabat SUK Terengganu
Puspanita INTAN dan Puspanita Kebangsaan
Penang Development Corporation (PDC)
Majlis Daerah (di Selangor)
Lembaga Urusan Tabung Haji
Hospital Melaka
Kolej Jururawat Hospital Kelang
Jabatan Pengangkutan Jalan
Persatuan Antarabangsa Jurutera Arab - PROJACS / Kursus akan datang November 2006

Berdasarkan maklumbalas, banyak dari agensi-agensi ini yang datang kembali untuk mendapatkan perkhidmatan Maimunah selanjutnya.
Copyright © Menara Technology & Training 2004-2005.  All rights reserved.

Powered by Mac OS X Server